Springen naar inhoud


Bewijs Dat Kuran Authentisch Is


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
Er zijn 31 reacties in dit onderwerp

#1 Fero Khan

Fero Khan
 • Leden
 • 231 berichten

Geplaatst op 06 januari 2004 - 13:39

Laten we eens even kijken naar een aantal statistische wonderen in de Koran, welk slechts een fractie is van wat het Heilige Boek de mensheid geeft.
Dr. Tariq Al-Suwaidan, een bekende geleerde van de Ikhwan Al-Muslimoon, heeft deze studie uitgevoerd en kwam tot de volgende resultaten:


Arabisch
Betekenis
Aantal keren vermeld in Koran


  
  

Ad-Dunya
Deze wereld
115

Al-Akheerah
Het Hiernamaals
115


  
  

Al-Malaa'ikah
Engelen
88

Al-Shayaateen
Satan
88


  
  

Al-Hayah
Leven
145

Al-Maout
Dood
145


  
  

Al-Rajul
Man
24

Al-Mar-ah
Vrouw
24


  
  

Al-Shahr
Maand
12

Al-Yaum
Dag
365


  
  

Al-Bahr
Zee
32

Al-Bar
Land
13

Als we het aantal keren dat de woorden "land"en "zee" voorkomen bij elkaar tellen krijgen we een totaal van 45.
En nu voeren we een betrekkelijk eenvoudige berekening uit:

32/45 X 100% = 71.11111111%

en

13/45 X 100% = 28.88888888%

En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888...%).
Deze feiten illustreren weer een ander wonder van de koran.

De wonderen van de koran zullen nooit eindigen.
Het zal nooit gebeuren dat de mens de COMPLETE kennis uit de koran zal begrijpen en distilleren (vanwege de veelheid ervan).
Men kan nooit genoeg waardering geven aan het woord van de Schepper.
Het is een schat die leiding geeft aan degenen die het succes van dit leven en het hiernamaals wensen.

  

) De Qur'aan over de menselijke embryologische ontwikkeling"En wij hebben de mens uit een uittreksel van leem geschapen. Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerde rustplaats. Daarop maakten wij de druppel tot een `alaqah (bloedzuiger, opgehangen ding en bloedklomp), waarop Wij de `alaqah tot een mudghah (zoiets als gekauwde substantie) maakten, [waarop Wij de mudghah tot beenderen maakten, waarop wij de beenderen bekleedden met vlees. Daarna brachten Wij hem voort als een nieuw schepsel. Gezegend dus zij Allaah, de Beste der schependen".]2  Letterkundig gezien heeft het Arabisch woord `alaqah drie betekenissen: (1) bloedzuiger, (2) opgehangen ding en (3) bloedklomp.

Als we een bloedzuiger vergelijken met het embryo in het `alaqah stadium, vinden we een gelijkenis tussen deze twee3. In dit stadium krijgt het embryo ook voeding uit het bloed van de moeder, zoals het geval is met de bloedzuiger, die zich met het bloed van anderen voedt4.

De tweede betekenis van het woord `alaqah is "opgehangen ding".De ophanging van het embryo, tijdens het `alaqah stadium, in de baarmoeder.

De derde betekenis van het woord `alaqah is "bloedklomp". We zien dat de uitwendige gelijkenis van het embryo en zijn vliezen tijdens het `alaqah stadium lijkt op die van een bloedklomp. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden bloed dat tijdens dit stadium aanwezig is in het embryo5 .Ook tijdens dit stadium, circuleert het bloed niet tot het einde van de derde week in het embryo6. Daarom lijkt het embryo in dit stadium op een bloedklomp.

Dus de drie betekenissen van het woord`alaqah corresponderen nauwkeurig met de beschrijving van het embryo in het `alaqah stadium.

Het volgende stadium genoemd in het vers is het mudghah stadium. Het Arabische woord mudghah betekent "iets dat op een gekauwde substantie lijkt". Als we een stuk kauwgum zouden nemen en erop zouden kauwen en dit zouden vergelijken met het embryo in het mudghah stadium, zouden we kunnen concluderen dat het embryo in het mudghah stadium uiterlijke gelijkenis vertoont met die van een substantie waarop gekauwd is. We zien dan dat de uitsteekels van het embryonale ruggenmerg erg veel lijken op de tandafdrukken in een gekauwde substantie7

Hoe had de Profeet Muhammad (sas) dit veertien honderd jaar geleden kunnen weten, terwijl wetenschappers dit pas onlangs hebben ontdekt d.m.v. geavanceerde onderzoeks uitrusting en zeer verfijnde microscopen, die in die tijd niet bestonden?. Hamm en Leeuwenhoek waren de eerste wetenschappers die in 1677 menselijke spermacellen

(spermatozoa) hebben waargenomen met een verbeterde microscoop (meer dan duizend jaar na de Profeet Muhammad (sas)). Per abuis dachten ze dat de spermacel een miniatuur voorgevormde mens bevatte dat pas tot groei kwam als het in het geslachtsorgaan van een vrouw gedeponeerd werd8.Professor Keith Moore is één van werelds prominentste wetenschappers op het gebied van anatomie en embryologie en is de auteur van het boek, getiteld "The developing human", dat in acht talen vertaald is. Dit boek wordt als een wetenschappelijk naslagwerk beschouwd en werd door een speciale commissie in de Verenigde Staten gekozen als het beste boek dat geschreven is door één persoon (op dat gebied). Dr.Keith Moore is professor in anatomie en celbiologie op de Universiteit van Toronto (Canada). In 1984 ontving hij de J.C.B. Grand Award van de Canadese Associatie van Anatomen, de meest onderscheiden prijs, uitgereikt op het gebied van anatomie in Canada,. Hij heeft vele internationale associaties geleid, zoals "Canadian and Amarican Association of Anatomists" en "Council of the Union of Biological Sciences".

In 1981, tijdens de Zevende Medische Conferentie in Damman, Saudi Arabië, zei Prof. Moore: "Het is mij een groot genoegen om verklaringen die in de Qur'aan vermeld staan over de menselijke ontwikkeling, te helpen verduidelijken. Het is duidelijk voor mij dat deze vermeldingen van God, of Allaah, aan Muhammad moeten zijn gekomen, omdat bijna al deze kennis pas vele eeuwen later ontdekt was. Dit bewijst voor mij dat Muhammad een boodschapper van God of Allaah moet zijn"9.

Daarop volgend werd Professor Moore de volgende vraag gesteld: "Betekent dit, dat u gelooft dat de Qur'aan het Woord van God is?". Hij antwoordde: "Ik heb geen bezwaar om dit te accepteren."

Tijdens één conferentie, verklaarde Professor Moore: "... Omdat de organisatie van de opeenvolgende stadia van menselijke embryo's complex is, welke toe te schrijven is aan de continue veranderingsproces tijdens diens ontwikkeling, is er voorgesteld om te kijken of het mogelijk is een nieuw classificatie systeem te ontwikkelen met gebruikmaking van de termen die in de Qur'aan en Sunnah (wat de profeet Muhammad (sas) zei, deed of stilzwijgend goedkeurde) genoemd worden. Het voorstel is eenvoudig, bondig en in overeenstemming met de hedendaagse embryologische kennis. De intensieve studies van de Qur'aan en ahadieth (betrouwbaar overgeleverde berichten van de Profeet Muhammad's (sas) metgezellen van wat hij zei, deed of stilzwijgend goedkeurde) van de afgelopen vier jaar hebben een menselijk embryo classificatie systeem onthuld, dat verbazingwekkend is, daar het al in de zevende eeuw n.C. was opgesteld. Uit de studies die Eric Statle, de grondvester van embryologie, met kippeneieren deed in de vierde eeuw v.C., weten we dat hij zich wel realiseerde dat kippen embryo's zich in stadia ontwikkelden maar hij gaf geen enkel detail over deze stadia. Voor zover bekend is uit de historische embryologie, is er weinig bekendheid over de opeenvolgende stadiale ontwikkeling en classificatie van menselijke embryo's. Dit is pas in de twintigste eeuw bekend geworden. Vanwege deze reden, kan de beschrijving van het menselijke embryo in de Qur'aan niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis van de zevende eeuw. De enige redelijke conclusie is dat deze beschrijvingen aan Muhammad geopenbaard zijn door God. Hij had zulke details niet kunnen weten, omdat hij een ongeletterde man was met absoluut geen wetenschappelijke opleiding.De Qur'aan over wolken

Wetenschappers hebben verschillende soorten wolken bestudeerd en hebben verondersteld dat regen wolken gevormd worden volgens definitieve systemen en zekere stappen samenhangen met bepaalde soorten wind en wolken.  

Eén soort regenwolk is de cumulonimbus wolk (onweersbui). Meteorologen hebben bestudeerd hoe cumulonimbus wolken worden gevormd en hoe ze regen, hagel en bliksem produceren.

Ze hebben ontdekt dat cumulonimbus wolken de volgende stappen doorlopen alvorens ze regen produceren:1.De wolken worden door de wind voortgedreven: cumulonimbus wolken beginnen te vormen wanneer de wind kleine wolk eenheden (cumulus wolken) voortdrijft naar een gebied waar deze golven in één punt bij elkaar komen

2.Samenvoeging: dan worden de kleine wolken samengevoegd om een grotere wolk te vormen29

3. Opstapeling: Als de kleine wolken samengevoegd worden, nemen de opstapelingen binnen de grote wolken toe. De opstapelingen dichtbij het centrum van de wolk zijn groter (in elektrische lading, dampdichtheid etc.) dan die dichtbij de randen30. Deze opstapelingen veroorzaken dat het wolklichaam verticaal groeit, dus de wolk stapelt zich op. Deze verticale groei zorgt ervoor dat het wolk lichaam in koelere regionen van de atmosfeer uit kan strekken, waardoor waterdruppels en hagel hun definitieve vorm krijgen en steeds groter en groter beginnen te groeien. Als deze waterdruppels en hagel te zwaar worden voor de opstapeling om hen te dragen, dan beginnen ze als regen, hagel etc. van de wolk te vallen31.

Allaah zegt in de Qur'aan:

(Nederlandse uitleg): "Zien jullie niet dat Allaah wolken voortstuwt en ze dan samen verenigt en ze dan tot een stapel maakt, waarop jullie uit zijn midden de regen zien voortkomen ..." (Qur'aan 24:43)

Meteorologen zijn recent deze details over wolkf0rmatie, structuur en functie te weten gekomen met behulp van geavanceerde technische uitrusting zoals vliegtuigen, satellieten, computers, luchtballonnen en andere hulpmiddelen om wind en zijn richting te bestuderen, de vochtigheid en haar variaties te meten en de niveaus en variaties van atmosferische druk te bepalen32.

Het vervolg van het bovenbeschreven vers, nadat er melding gemaakt is van wolken en regen, spreekt over hagel en bliksem: Allaah zegt in de Qur'aan:

(Nederlandse uitleg): "...En Hij zendt hagel uit de bergen (wolken) in de hemel neer, waarmede Hij treft wie Hij wil en die Hij afwendt van wie Hij wil, terwijl de flikkering van Zijn bliksemstraal haast het gezicht doet verdwijnen". (Qur'aan 24:43).

Meteorologen hebben aangetoond dat deze cumulonimbus wolken, die hagel neer laten komen, een hoogte van 25.000 tot 30.000 voet (4,7 tot 5,7 mijlen = 7,6 tot 9,2 km) kunnen bereiken33, net als bergen, zoals in de Qur'aan wordt vermeld:  

(Nederlandse uitleg) "... En Hij zendt uit de bergen (wolken) in de hemel neer..." (zie figuur 21).

Dit vers zou een vraag kunnen oproepen. Waarom zegt Allaah in dit vers "zijn bliksem" in een verwijzing naar de hagel? Betekent het dat hagel de voornaamste factor is in het produceren van bliksem? Laten we kijken wat er in het boek, getiteld 'Meteorology today', hierover staat. Er staat in dat wolken elektrisch geladen worden, als hagel door een gebied in de wolk van onderkoelde druppels en ijskristallen valt. Als vloeibare druppels in botsing komen met een hagelkorrel, bevriezen ze door dit contact en dragen gebonden warmte af (aan de hagelkorrel). Dit zorgt er voor dat het oppervlak van de hagelkorrel warmer blijft dan dat van de omringende ijskristallen. Als de hagelkorrel in aanraking komt met een ijskristal, vindt er een belangrijk fenomeen plaats: elektronen stromen van het koudere object naar het warmere object. Vandaar dat de hagelkorrel negatief geladen wordt. Hetzelfde effect vindt plaats als onderkoelde druppels in aanraking komen met een hagelkorrel en minuscule splinters positief geladen ijs afbreken. Deze lichtere, positief geladen partikels worden naar het bovenste gedeelte van de wolk vervoerd door opstapelingen. De hagel, die achter blijft met een negatieve lading, valt tegen de bodem van de wolk, dus het onderste deel van de wolk wordt negatief geladen. Deze negatieve ladingen worden dan op de grond ontladen in de vorm van bliksem34. We concluderen uit het bovenstaande, dat hagel de voornaamste factor is in de productie van bliksem.  

Deze inf0rmatie over bliksem werd recent ontdekt. Tot 1600 n.C., waren Aristoteles' ideeën over meteorologie overheersend (onder de wetenschappers). Hij zei bijvoorbeeld, dat de atmosfeer twee soorten damp bevat, vochtig en droog. Hij zei ook dat donder het geluid van de botsing van de droge damp met de aangrenzende wolken was en bliksem de ontvlamming en verbranding van droge damp met een dun en zwak vuur was35. Dit zijn een aantal ideeën over meteorologie die overheersend waren ten tijde van de openbaring van de Qur'aan, veertien eeuwen geleden.


De verzen in de Qur'aan, die toekomstige gebeurtenissen vermelden, die later uit kwamen (of uit zullen komen).

Home Page
  
Door I.A.Ibrahim


  

Eén voorbeeld van de Qur'aan 's correcte profetie van toekomstige gebeurtenissen is de overwinning van de Byzantijnen op de Perzen binnen drie tot negen jaar nadat de Byzantijnen door de Perzen waren verslagen in de tijd van de Profeet Muhammad (sas). Allah zegt in de Qur'aan:

(Nederlandse uitleg): "De Byzantijnen zijn verslagen in het naastbijgelegen land maar nadat zij verslagen werden zullen zij verslaan binnen drie tot negen jaar. [Aan Allaah behoort het bestier voor en na"]. (Qur'aan, 30:2-4)

Laten we kijken naar wat de geschiedenis ons vertelt over deze oorlogen. In een boek, History of the Byzantine State getiteld, staat dat het Byzantijnse leger in 613 n.C. verpletterend verslagen was in Antiochië, en als gevolg hiervan rukte het Perzische leger in snel tempo op alle fronten. In die tijd was het moeilijk voor te stellen dat de Byzantijnen de Perzen zouden kunnen verslaan, maar de Qur'aan beloofde dat de Byzantijnen binnen drie tot negen jaar de overwinnaars zouden worden. In het jaar 622 n.C., negen jaar na de Byzantijnse nederlaag, ontmoetten de twee grootheden (Byzantijnen en Perzen) elkaar op Armeense bodem en het resultaat was de beslissende overwinning van de Byzantijnen op de Perzen, voor de eerste keer na de Byzantijnse nederlaag in 613. De belofte was volbracht zoals Allaah het in de Qur'aan had gezegd.

Er zijn veel meer verzen in de Qur'aan en de gezegdes van de Profeet Muhammad (sas) die toekomstige gebeurtenissen vermelden, die pas later uitkwamen (of zullen uitkomen).Onderwerp: Diepzee en inwendige golven

In de Heilige Koran spreekt Allah over diepzee en inwendige golven:

Of (de situatie van de ongelovigen) is als duisternissen in een diepe zee
die overdekt wordt door golven,
waarboven golven zijn,
waarboven wolken zijn:
de ene duisternis boven de andere.
Wanneer hij zijn hand uitsteekt kan hij haar niet zien,
maar hij voor wie Allah geen licht stelt
voor die is er geen licht.

{De Edele Koran 24:40}

Dit vers noemt de duisternis in diepe zeeën en oceanen, waar als iemand zijn hand uitsteekt, hij deze niet kan zien.
De duisternis in diepe zeeën en oceanen vindt men rond een diepte van 200 meter en lager.
Op deze diepte dringt er nauwelijks licht binnen.
Onder een diepte van 1000 meter komt er helemaal geen licht binnen
Tussen 3 en 30 procent van het zonlicht wordt op het zee oppervlak teruggekaatst.
Van het niet teruggekaatste licht worden bijna alle vijf de kleuren van het licht spectrum (rood, oranje, geel, groen en violet) achter elkaar geabsorbeerd in de eerste 200 meter, behalve het blauwe licht.

Mensen kunnen niet meer dan veertig meter duiken zonder de hulp van onderzeeërs of speciale uitrusting.
Zonder hulp kunnen mensen in de diepe donkere delen van de oceaan niet overleven, zoals bijvoorbeeld op een diepte van 200 meter.

Wetenschappers hebben recent deze duisternis ontdekt met behulp van speciale technische uitrusting en onderzeeërs, die hen in staat hebben gesteld in de dieptes van de oceanen te duiken.  

We kunnen ook uit het gedeelte van het voorgaande vers begrijpen (...in een diepe zee die overdekt wordt door golven, waarboven zijn golven, waarboven golven zijn...) dat de diepe wateren van zeeën en oceanen overdekt zijn door golven, en boven deze golven andere golven zijn.
Het is duidelijk dat de tweede serie golven oppervlakte golven zijn die we zien, omdat het vers vermeldt dat boven de tweede golven wolken zijn.
Maar wat te zeggen over de eerste golven?
Wetenschappers hebben recent ontdekt dat er inwendige golven zijn, die voorkomen op de overgang tussen verschillende dichtheid scheidingsvlaktes.

Inwendige golven op scheidingsvlak tussen twee lagen van verschillende dichtheden.
De ene heeft een hogere dichtheid (de onderste) dan de andere (de bovenste).

De inwendige golven bedekken de diepe wateren van zeeën en oceanen, omdat de diepe wateren een hogere dichtheid hebben dan de wateren boven hen.
Inwendige golven gedragen zich als oppervlakte golven.
Ze kunnen net als oppervlakte golven boven de oppervlakte komen.

Inwendige golven kunnen we niet met onze blote ogen waarnemen, maar ze kunnen wel waargenomen worden door de bestudering van temperatuur of zoutgehalte veranderingen op een bepaalde locatie.

Hoe had de Profeet Mohammed (vzmh) dit veertien honderd jaar geleden kunnen weten, terwijl wetenschappers dit pas onlangs hebben ontdekt d.m.v. geavanceerde onderzoeksuitrusting, die in die tijd niet bestonden?

Ook dit is een van de ontelbare wonderen van de Koran.

Hieronder volgen een aantal commentaren van wetenschappers over de wetenscappelijke wonderen in de Heilige Qur’aan. Al deze commentaren zijn afkomstig van de video band, getiteld "This is the Truth".

Op deze video band kunt u de wetenshappers zien en horen, terwijl ze hieronder de volgende commentaren geven.Dr. T.V.N. Persaud is professor in Anatomie, professor in Kindergeneeskunde en Kindergezondheid en professor in Verloskunde, Gynecologie en Voortplantings Wetenschappen aan de Universiteit van Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Hij was daar zestien jaar het hoofd van de afdeling Anatomie. Hij is een autoriteit op zijn gebied. Hij is de auteur of eind redacteur van 22 boeken en heeft meer dan 181 wetenschapelijke artikels gepubliceerd. In 1991, ontving hij de meest onderscheiden prijs, de J.C.B. Grand Award van de Canadese Associatie van Anatomen, uitgereikt op het gebied van anatomie in Canada.

Toen hem gevraagd werd over de wetenschappelijke wonderen in de Qur’aan, die hij had onderzocht, verklaarde hij het volgende:

Het lijkt mij dat Muhammed een zeer gewone man was. Hij kon niet lezen, wist niet (hoe) te schrijven. In feite was hij ongeletterd. We praten over twaalf (in feite over veertien) honderd jaar geleden. Je hebt het over iemand die ongeletterd was, maar diepgaande verklaringen en beweringen aflegde, die verbazingwekkend nauwkeurig van wetenschappelijke aard zijn. En ik kan persoonlijk niet inzien dat dit een stom toeval zou kunnen zijn. Er zijn te veel naukeurigheden en, evenals Dr.Moore, heb ik geen twijfels dat dit een goddelijke inspiratie of openbaring is die hem tot deze beweringen bracht".

Prof. Persaud heeft sommige Qur’aan verzen en de gezegdes van Profeet Muhammad in sommige van zijn boeken opgenomen en de gezegdes van de Profeet Muhammad in sommige van zijn boeken opgenomen. En hij heeft deze verzen en de gezegdes op verschillende conferenties gepresenteerd.

Dr. Joe Leigh Simpson staat aan het hoofd van de Afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Professor in Verloskunde En Gynaecologie en Professor in Moleculair en Humaan Genetica aan de Baylor College of Medicine, Houston, Texas, Usa. Hij was Professor in. Hij was professor in Verloskunde en Gynaecologie en hoofd van de Afdeling Verloskunde en Gynaecologie en hoofd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie aan de Universiteit van Tennessee, Memphis, Tennessee, USA. Hij was ook de voorzitter van de American Fertility Society. Hij heeft vele prijzen in ontvangst genomen,

Inclusief de Association of Professors of Obsterics and Gynecology Public Recognition Award in 1992. Prof. Simpson bestudeerde de volgende gezegdes van de Profeet Muhammad:

{ Waarlijk, elk van jullie wordt gedurende veertig dagen bijeengebracht in de buik van zijn moeder,} [daarna is hij daar een alaq ( iets dat vast zit),

ook veertig dagen; daarna is hij daar een embryo (mudgha), ook veertig dagen. Dan wordt de engel neergezonden om hem de roeh (geest) in te blazen en hij krijgt opdracht vier dingen neer te schrijven: zijn werken ( amal) en of hij verdoemd ( in de hel ) ( shaqie ) of zalig ( in het paradijs ) ( sa`ied ) wordt.

( Dan wordt de ziel ( roeh ) in hem geblazen)…] 1

{ Als het embryo 42 nachten oud is, zendt Allaah een engel ernaar, die geeft het een vorm en maakt zijn gehoor, gezicht, huid, vlees en beenderen. Dan vraagt hij de Engel: " O mijn Rabb ( Heer), wordt het een man of vrouw?" En jouw Rabb ( Heer) beslist wat hij wil…."} 2

Hij bestuurde uitgebreid deze twee gezegdes van de Profeet Muhammad, en merkte op dat de eerste veertig dagen een duidelijk te onderscheiden stadium van embryogenese uitmaakte. Hij was in het bijzonder onder de indruk door de absolute precisie en nauwkeurigheid van deze gezegdes van de Profeet Muhammad. Daarop gaf hij tijdens een conferentie de volgende mening:

"Dus de twee hadieths ( de gezegdes van de Profeet Muhammad ) die (hierboven aangeduid zijn) , verschaffen ons met een specifieke tijd tabel, van de voornaamste embryonale ontwikkeling, voor de veertigste dag.

Waar het weer op aankomt is, denk ik , wat ‘s ochtends herhaaldelijk ook door andere sprekers aangehaald is, dat (de wetenschappelijke inhoud van) deze hadieths niet op basis van wetenschappelijke kennis die in die tijd van de overlevering beschikbaar was, verkregen zou kunnen worden….

Wat hieruit volgt is volgens mij, dat er niet alleen geen conflict bestaat tussen genetica en religie, maar dat er in feite de religie de wetenschap kan leiden door het toevoegen van openbaringen aan een aantal van de traditionele wetenschappelijke benaderingen en dat er beweringen bestaan in de Qur’aan wiens juistheid door de wetenschap aangetoond zijn. Dit ondersteunt dat kennis in de Qur’aan van Allaah afkomstig is."

Dr.E.Marshall Johnson is professor emeritus in Anatomie enOntwikkelings Biologie aan de Thomas Jefferson Universiteit, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Hij was daar voor 22 jaar professor in Anatomie, het hoofd van de afdeling Anatomie en de directeur van het Daniel Baugh Instituut. Hij was ook de voorzitter van de Teratologie ( leer van wonderen ) Society.
Hij heeft meer dan 200 publicaties geschreven. Hij was hoofd van de Teratologie ( leer van wonderen ) Society. In 1981, tijdens de zevende Medische Conferentie, in Damman, Saoedie Arabie, zei de Prof. Johnson in de presentatie van zijn onderzoeksvoordracht:

"Samengevat; de Qur’aan beschrijft niet alleen de ontwikkeling van de externe vorm ( van het embryo ), maar het benadrukt ook de interne stadia, de stadia binnen het embryo, van zijn schepping en ontwikkeling. Het benadrukt de voornaamste gebeurtenissen, die door eigentijdse wetenschap erkend wordt" Hij zei ook: "Als een wetenschapper, kan ik alleen dingen behandelen, die ik specifiek kan zien. Ik begrijp embrologie, de ontwikkelings biologie.

Ik begrijp de woorden die aan mij uit de Qur’aan vertaald worden. Zoals ik het voorbeeld eerder gaf; als ik mezelf in dat tijdperk zou verplaatsen, wetende dat ik vandaag wist in het beschrijven van dingen, zou ik de dingen (die in de Qur’aan en hadieth beschreven zijn) niet (anders) kunnen beschrijven dan hoe ze beschreven zijn. Ik zie geen bewijsmateriaal voor het feit om het concept te weerleggen dat deze persoon, Muhammad, deze inf0rmatie ergens vandaan zou hebben gehaald. Dus ik zie hier niets dat in tegenspraak is met het concept dat goddelijke tussenkomst betrokken was bij wat hij in staat was te schrijven" 3

Dr. William W.Hay is een bekend mariene wetenshapper. Hij is de professor in Geologische Wetenschappen aan de Universiteit van Colorado, Boulder, Colorado, USA. Hij was vroeger de decaan van de "Rosenstiel School of Mariene"en Atmosferische Wetenschap aan de Universiteit van Miami, Miami, Florida, USA. Na een discussie met Prof. Hay over de Qur’aan’s melding van recent ontdekte feiten over zeeen, zei hij:
"Ik vind het zeer interessant dat dit soort inf0rmatie in zeer oude geschriften staat, zoals de Heilige Qur’aan. En ik zou niet weten hoe ze ( aan de inf0rmatie in de Qur’aan) hebben kunnen komen. Maar ik denk dat het uiterst interessant is dat het ( de inf0rmatie in de Qur’aan) er is en dat dit werk verder gaat de betekenis van sommige passages te ontdekken". En toen aan hem werd gevraagd over de bron van de Qur’aan, antwoorde hij:

"Wel ik zou denken dat het een goddelijke Wezen moet zijn."

Dr. Gerald C.Goeringer is course directeur en docent in Medische Embryologie op de Afdeling Cel Biologie, School of Medicine, Georgetown University, Washington DC, USA. Tijdens de achtste saoedie Medische Conferentie in Riyaadh, Saoedi Arabie, verklaarde Prof. Goeringer het volgende over de presentatie van zijn onderzoeksvoordracht:
"In betrekkelijk weinig Aayahs ( verzen uit de Qur’aan ) bevindt zich een nogal uitgebreide beschrijving van de menselijke ontwikkeling vanaf de tijd van de versmeltende gameten door organogenese ( tot volgroeide baby ). Hiervoor ( dus de komst van de Qur’aan ) bestond er niet zulke duidelijke en complete vermelding van de menselijke ( embryonale ) ontwikkeling, zoals classificatie, terminologie en beschrijving. ( In tegenstelling tot dit is ) in de meeste, zo niet alle gevallen, (slechts) deze beschrijving tot vroegere tijden terug te voeren. Door vele eeuwen is vermelding gemaakt van de verschillende stadia van menselijke embryogene en foetale ontwikkeling in de traditioneel wetenschappelijke literatuur."

Professor Yushudi Kusan is professor emiritus aan de Tokyo Univesiteit, Hongo, Tokyo, japan, en hij was de directeur van de Tokyo sterrenwacht, Mitaka, tokyo, Japan. Hij Zei:
"Ik ben heel erg onder de indruk dat ik juiste astronoische feiten in de Qur’aan heb gevonden, en voor ons doen hebben wij, moderne astronomen, pas een heel klein gedeelte van het heelal bestudeerd. Wij hebben onze inspanningen geconcentreerd om een heel klein deel [ van het heelal] te begrijpen. Doordat we telescopen gebruiken, kunnen we alleen heel kleine gedeeltes van de hemel zien, zonder over het gehele heelal te denken. Aldus, door het lezen van de Qur’aan en door het beantwoorden aan de vragen, denk ik dat ik mijn toekomstige weg bij het onderzoeken van het heelal kan vinden."

"En in vergelding is leven voor u, o mensen van begrip, zodat gij behouden zult worden" ( sura albaqarah )"

Dr. Tejatat Tejasen staat aan het hoofd van de Afdeling Anatomie van Chiang Mai Universiteit, Chiang Mai, Thailand. Hiervoor was hij de decaan van de Faculteit Geneeskunde, aan dezelfde Universiteit. Tijdens de achtste Saoedi Medische Conferentie in Riyaadh, Saoedi Arabie, stond Dr. Tejassen op en zei:

"Sinds de laatste drie jaar, ben ik in de Qur’aan geinteresseerd. Vanuit mijn studie en van wat ik tijdens deze hele conferentie heb geleerd, geloof ik dat alles wat veertien honderd jaar geleden in de Qur’aan vermeld is, de waarheid moet zijn, die bewezen kan worden door de wetenschappelijke middelen. Daar de Profeet Muhammad noch lezen noch schrijven kon, moet Muhammad een boodschapper zijn, die deze waarheid doorgaf ( aan de mensheid en de (‘djien’), die aan hem werd geopenbaard als een verlichting door de Ene die gerechtigde Schepper is. Deze Schepper moet God of Allaah zijn. Ik denk dat dit de tijd is om: Laa ilaha illallaah, Muhammadar rasoelullah te zeggen vertaling> ( Dat er geen godheid is om aanbeden te worden dan Allaah en dat Muhammad zijn Boodschapper is)
Tenslotte, moet ik bedanken voor de uitmuntende en zeer succesvolle conferentie. Ik heb niet alleen van de wetenschappelijke kennis tijdens de conferentie geleerd, maar ook de grote kans gehad veel nieuwe wetenschappers te ontmoeten en veel nieuwe vrienden onder de deelnemers te maken. Het meest kostbare ding dat ik verdiend heb om naar deze conferentie te komen is Laa ilahaaha illallaah, Muhammadar rasoelullah en een muslim te zijn geworden."

Laten we nadat we al deze voorbeelden, die we gezien hebben over de wetenschappelijke wonderen in de Qur’aan en al deze commentaren van de wetenschapers hierop, ons deze vragen stellen:


Zou het kunnen zijn dat al deze recent ontdekte wetenschappelijke inf0rmatie uit verschillende vakgebieden, die in de Qur’aan worden genoemd, welk veertien honder jaar geleden waren geopenbaard, op toeval berusten?
Zou het kunnen dat de Profeet Muhammad of iemand anders de auteur is van deze Qur’aan?Het enige mogelijke antwoord is dat deze Qur’aan letterlijk het woord is van Allaah moet zijn, en dat het door hem geopenbaard moet zijn.

Walhamdullilah.

In de Heilige Koran spreekt Allah over de scheiding tussen zeeën:

Hij heeft de beide zeeën losgelaten zodat ze elkaar ontmoeten.
Tussen beiden is een barrière zodat ze niet overtreden.
{De Edele Koran 55:19-20}

Moderne wetenschap heeft ontdekt dat op plaatsen waar twee verschillende zeeën samenkomen, er een barrière is tussen beide.

Deze barrière verdeelt de twee zeeën zo dat elke zee zijn eigen temperatuur, zoutgehalte en (stof)dichtheid heeft. Bijvoorbeeld; het water van de Middellandse Zee is warm, heeft een hoog zoutgehalte en een lagere (stof)dichtheid dan het water van de Atlantische Oceaan.

Dus als het water van de Middellandse Zee de Atlantische Oceaan instroomt over de rotslaag van Gibraltar, dringt het enkele honderden kilometers de Atlantische Oceaan door tot op een diepte van 1.000 meter met zijn eigen kenmerkende temperatuur, zoutgehalte en lage dichtheid.

Het water van de Middellandse Zee stabiliseert op deze diepte zoals te zien is in figuur 1.

Hoewel er grote golven, een sterke stromingen en getijen in deze zeeën zijn, mengen of overschrijden ze deze barrière niet.

Maar als de Koran spreekt over de scheidingslijn tussen zoet (en welsmakend) en zout (en bitter) water, vermeldt hij het bestaan van 'een afgesperde versperring' samen met de barrière.

In de Heilige Koran spreekt Allah over de scheiding tussen zeeën:

Hij is het die de beide zeeën heeft losgelaten
de ene zoet en welsmakend en de andere zout en bitter
en heeft tussen beiden Hij een barrière en een afgesperde versperring opgesteld.

{De Edele Koran 25:53}

Men kan zich afvragen, waarom vermeldt de Koran (het woord) "versperring" als er gesproken wordt over de scheidingslijn tussen zoet en zout water, maar vermeldt dat woord niet als er gesproken wordt over de scheidingslijn tussen twee zeeën?.  

Moderne wetenschap heeft ontdekt dat in estuaria (trechtervormige riviermondingen), waar zoet water en zout water samenkomen, de situatie enigszins verschilt van wat is gevonden op plaatsen waar twee zeeën samenkomen.
Men heeft ontdekt dat, wat zoetwater onderscheidt van zoutwater in estuaria, 'een dichtheidslijngrens is met een gemarkeerde dichtheidsdiscontinuïteit die de twee lagen (namelijk: zoet en zout water) van elkaar scheiden".
Deze scheiding (afscheidingszone) heeft een ander zoutgehalte dan het zoetwater en het zoutwater, zoals te zien is in figuur 2.

Deze inf0rmatie is pas recent ontdekt met behulp van geavanceerde technische uitrusting die temperatuur, zoutgehalte, dichtheid, zuurstof oplosbaarheid etc. meet.
Het menselijk oog kan het verschil tussen de twee samenkomende zeeën niet waarnemen, de twee zeeën lijken eerder als één homogene zee.
Hetzelfde is het geval met de scheiding van water in estuaria, onze ogen kunnen de drie soorten water, zoet, zout en gemengd (scheidingszone), niet van elkaar onderscheiden.

Hoe had de Profeet Mohammed (vzmh) dit veertien honderd jaar geleden kunnen weten, terwijl wetenschappers dit pas onlangs hebben ontdekt d.m.v. geavanceerde onderzoeksuitrusting, die in die tijd niet bestonden?

Ook dit is een van de ontelbare wonderen van de Koran

DE OORSPRONG VAN HET HEELAL

In de Heilige Koran spreekt Allah over de oorsprong van het heelal:

Daarna heeft Hij zich gericht tot de hemel die rook was
waarop Hij zei tot hem en tot de aarde: Kom willig of onwillig!
Zij zeiden: Wij komen willig. {De Edele Koran 41:11}

De moderne toegepaste en theoretische kosmologie geeft duidelijk aan dat op een bepaald moment het gehele heelal niets anders dan een 'rook' wolk was.
Dit is één van de onbetwistbare principes van de standaard moderne kosmologie.
Wetenschappers kunnen nu nieuwe sterren f0rmaties waarnemen in de overblijfselen van deze 'rook', zoals we kunnen zien in figuur 1 & 2.


De heldere sterren die we 's nachts zien, waren net als het hele heelal in deze "rook" gevormd.

Omdat de aarde en de hemelen er boven (de zon, maan, sterren, planeten, melkweg stelsels etc.) uit dezelfde 'rook' is gevormd, concluderen we dat de aarde en de hemelen één verenigde massa was.
Toen werden ze uit deze homogene 'rook' gevormd en van elkaar gescheiden.

In de Heilige Koran spreekt Allah over de oorsprong van het heelal:

Zien zij die ongelovig zijn dan niet
dat de hemelen en de aarde een ineengedrongen massa waren
waarop Wij beide scheidden
en van het water elk levend organisme maakten?
Zullen zij dan niet tot geloof komen? {De Edele Koran 21:30}

Professor Alfred Kroner is één van de bekendste geologen van de wereld.
Hij is professor aan de afdeling Aardwetenschappen van de Universiteit van Mainz (Duitsland).
Hij zei: "Als we bedenken waar Mohammed vandaan kwam...
Ik denk dat het bijna onmogelijk is dat hij over dingen had kunnen weten, zoals de gemeenschappelijke oorsprong van het heelal, omdat de wetenschappers pas de laatste jaren met zeer gecompliceerde en geavanceerde technologische methodes hebben ontdekt, dat dit het geval is".
Hij zei ook: "Iemand die niets weet over nucleaire natuurkunde, kon veertienhonderd jaar geleden, volgens mij, niet in de gelegenheid zijn om zelf achter wetenschappelijke zaken te komen die we nu pas ontdekt hebben; bijvoorbeeld dat de aarde en de hemelen dezelfde oorsprong hebben"

Hoe had de Profeet Mohammed (vzmh) dit veertien honderd jaar geleden kunnen weten, terwijl wetenschappers dit pas onlangs hebben ontdekt d.m.v. geavanceerde onderzoeksuitrusting, die in die tijd niet bestonden?

Ook dit is een van de ontelbare wonderen van de Koran

FEITEN OVER BERGEN

In de Heilige Koran spreekt Allah over bergen:

En Hij heeft hechte bergen op aarde geplaatst
opdat gij niet geschokt zult worden
en rivieren en paden opdat gij de juiste weg moogt inslaan. {De Edele Koran 16:16}

Hebben Wij niet de aarde gemaakt tot een uitgestrekt vlak en de bergen tot pinnen? {De Edele Koran 78:6-7}

Het boek, getiteld "Earth", wordt in vele universiteiten over de gehele wereld beschouwd als een standaard naslagwerk op het gebied van geologie.
Eén van de auteurs van dit boek is Frank Press.
Momenteel is hij de voorzitter van de Academie van Wetenschappen in de Verenigde Staten.
Hiervoor, was hij de wetenschappelijke adviseur van de voormalige President van de Verenigde Staten, Jimmy Carter. In zijn boek staat dat bergen steunende wortels hebben.
Deze wortels zijn diep ingebed in de grond. Dus bergen hebben een vorm als die van een pin, zoals we kunnen zien in figuur 1, 2 en 3
Moderne aardwetenschappen hebben bewezen dat bergen diepe wortels hebben onder het grondoppervlak en dat deze wortels vele malen de hoogte kunnen bereiken die ze boven het grondoppervlak hebben.
Dus het juiste woord om op basis van deze inf0rmatie bergen te beschrijven is 'pin', want het meeste van de eigenlijke set pinnen is verborgen onder het grondoppervlak.
De geschiedenis van de natuurwetenschappen vertelt ons dat de theorie van bergen met diepe wortels pas in de tweede helft van de negentiende eeuw was geïntroduceerd.

Bergen spelen ook een rol bij de stabilisering van de aardkorst. Ze verhinderen dat de aarde schudt.

De moderne platen tektoniek theorie zijn eveneens van mening dat de bergen als stabilisatoren voor de aarde werken. Deze kennis over de rol van bergen als stabilisatoren voor de aarde begon men pas in de late 60-er jaren te begrijpen in het kader van de ontwikkeling van de platen tektoniek theorie.  

Zou iemand in de tijd van de Profeet Mohammed (vzmh) hebben kunnen weten over de ware gestalte van bergen?
Zou iemand zich kunnen voorstellen dat de solide massieve berg die hij voor zich ziet zich eigenlijk diep in de aarde uitstrekt en een wortel heeft, zoals de wetenschappers beweren?

Een groot aantal geologie boeken beschrijft bij de behandeling van bergen, alleen het gedeelte van de berg dat boven de grond staat. Dit vanwege het feit dat deze boeken niet geschreven zijn door specialisten in geologie.
Moderne geologie heeft echter de waarheid van de Koran verzen bevestigd. Het is een van de wonderen van de Koran.


hier in een duidelijke stuk over de waterbarriere:

Hij heeft de zeeën gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten. Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren.
(Koran 55:19-20)

Er zijn twee belangrijke punten in dit vers.
1: Dat er verschillende soorten zeeën zijn.
2. Het feit dat de zee niet mengen door de aanwezigheid van een barrière.

Laten we eerst dit verschijnsel in wetenschappelijke termen bekijken. De Franse wetenschapper Jacques-Yves Cousteau, heeft ontdekt dat de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan verschillen in hun chemische en biologische samenstelling. Kapitein Cousteau verrichtte verschillende onderzeese onderzoekingen in de Straat van Gibraltar om dit verschijnsel te verklaren. Hij concludeerde dat onverwachte waterbronnen vanuit de zuidelijke (Marokko) en noordelijke kusten (Spanje) naar de Gibraltar stromen. Deze gigantische stromen ontmoeten elkaar onder een hoek van 45 graden. Op deze wijze wordt wederzijds dam gevormd, waardoor de Middellandse zee en de atlantische Oceaan zich niet met elkaar mengen. Na dit te hebben ontdekt, was Cousteau zeer onder de indruk van bovenstaand vers. Zijn interesse voor de Islam nam toe. Het wonderbaarlijke van het vers is, dat het o.a. de Gibraltar barrière onthult.

Laten we nu nog een keer het vers lezen, maar nu in algemeen verband met hoofdstuk Ar-Rahmaan. Het is bekend, dat dit hoofdstuk goddelijke genade, oneindige wijsheid en de kunst van de creatie als onderwerpen heeft. De scheiding van twee zeeën, heeft een innerlijke betekenis. Wat is deze betekenis? In de zee leven meer levende wezens dan op het land.
Met de miljarden kleine organismen, die wij plankton noemen en haar talloze flora en fauna vormt de zee een waar theater van goddelijke scheppingskunst. Het is logisch dat verschillende organismen verschillende milieus bewonen. Dit is één van de redenen waarom goddelijke macht het niet toestaat, dat de zeeën mengen.

Er komen paarlen en koraal uit beide zeeën vandaan (Koran 55:22)

Dit vers kondigt de aanwezigheid van parels en koraal in beide zeeën aan. De reden voor scheiding is niet simpelweg om de chemische opmaak van de zee, want parels en koraal bestaan of verdwijnen in overeenstemming met de chemische eigenschappen van de zee. De zeeën, die niet mengen, creeren het optimale milieu voor de meest schone onderzee tuinen en vissen. Er zijn bepaalde bloemen bedekt met korte, dikke planten die niet op het land voorkomen en andere speciale bloemen onder de zee. Sommige van deze (Lepas Fasicularis) zijn mooier dan orchideeën. Op de bodem van de oceaan, waar het zonlicht niet kan doordringen, leven prachtig versierde insekten en wonderbaarlijke spinnen, die duizenden meters beneden de zee hun leven via een radarsysteem leiden. Een bepaalde vis (Acanthurus Triostegus) heeft duizenden fluoriserende stippen op een rode achtergrond, dat zowel het milieu versierd, alsmede zijn eigen pad verlicht. Er zijn bijna dertig verschillende kleurtinten te onderscheiden op een vis,- die in zulke donkere dieptes leeft. Deze wezens, die de pure kunst van de Barmhartige vertonen, manifesteren de innerlijke betekenis van het onoverschrijdelijke geheim van de oceanen.
Het heilige vers deelt mee, dat er zoveel organismen de koralen aan beide kanten bewonen, dat we met in staat zijn om ze op te sommen. Bloemen versiert met alle schaduwen van blauw, geel-rode planten die overeenkomen met cactussen. Je staat er versteld van. Hoe komt het dat deze Goddelijke patronen en dekoraties op de bodem van de zee worden getoond, op een plaats die gewoonlijk ontoegankelijk is voor bet menselijk oog? Het hoofdstuk van de Barmhartige brengt de oneindige schoonheid van de verheven kunst van onze Schepper aan het licht. Encyclopethe waarin de wezens van de oceaan worden getoond, worden pas 14 eeuwen later gepubliceerd. De pracht van deze versen 19 tot 25 bevestigd bij het zien van de illustraties in deze encyclopedieën.

Veranderd door Fero Khan, 06 januari 2004 - 13:44

Kop kop sıylama camandı,sıylasanda camandı,caman sıylav bılmez

#2 bla

bla
 • Banned
 • 114 berichten

Geplaatst op 06 januari 2004 - 14:23

Voor de geïnteresseerden:

Er is een vrij bekend boek dat ook beschikbaar is in het Nederlands

=> De bijbel, de Qor'aan en de wetenschap (de heilige schrifturen onderzocht in het licht van de moderne wetenschappen); Maurice Bucaille

:v:

Veranderd door bla, 06 januari 2004 - 14:23

<<winamp>>

#3 AkilliDeli

AkilliDeli
 • Leden
 • 34 berichten

Geplaatst op 06 januari 2004 - 14:53

haklisin ik sta achter je
Asil Akilli Olan Delidir...

#4 Fero Khan

Fero Khan
 • Leden
 • 231 berichten

Geplaatst op 06 januari 2004 - 15:06

AkilliDeli, op 6 Jan 2004, 14:53, zei:

haklisin ik sta achter je
achter wat ik geschreven heb of wat bla heeft geschreven?
Kop kop sıylama camandı,sıylasanda camandı,caman sıylav bılmez

#5 FBtje

FBtje
 • V.i.p.
 • 2698 berichten

Geplaatst op 06 januari 2004 - 16:13

En boven zien we wat we nu kennen als het percentage van water dat de wereldbodem bedekt (71.111..%) en het percentage land (28.888...%).


was het nou zee of water? :)

#6 Fero Khan

Fero Khan
 • Leden
 • 231 berichten

Geplaatst op 06 januari 2004 - 16:26

FBtje, op 6 Jan 2004, 16:13, zei:

was het nou zee of water? :)
zee bestaat toch uit water :)
Kop kop sıylama camandı,sıylasanda camandı,caman sıylav bılmez

#7 PaSHa

PaSHa
 • Leden
 • 350 berichten

Geplaatst op 06 januari 2004 - 18:58

FK, misschien is het ook handig om de bron ( je weet wel, de site waar je dit vandaan hebt gekopieerd) er bij te vermelden.

PaSHa
"Vallahi siyahtir. Kopuruyor, kopugu beyazdir.Iciyorsun sekeri var fakat yakiyor; Iste Amerikan emperyalis mi buna derler" ( Y. Erdogan, cebimde kelimeler)

#8 FBtje

FBtje
 • V.i.p.
 • 2698 berichten

Geplaatst op 06 januari 2004 - 21:28

Fero Khan, op 6 Jan 2004, 17:26, zei:

FBtje, op 6 Jan 2004, 16:13, zei:


was het nou zee of water? :)
zee bestaat toch uit water :)
jawel, maar wolken, waterdamp, rivieren etc. is ook water, als je alleen het zeewater meetelt, dan kom je dus op een lager percentage uit  :P

#9 Stoic

Stoic
 • Leden
 • 190 berichten

Geplaatst op 06 januari 2004 - 22:49

Hier is een link (i.t.t. een kopieer/plak actie) naar een site (in het engels) waarin de "wonderen in de koran" in een ander perspectief worden gezet...

http://humanists.net...about_Quran.htm

#10 Makbergulum

Makbergulum
 • Leden
 • 122 berichten

Geplaatst op 07 januari 2004 - 00:26

Het gaat niet om kopieren of plakken al is het gekopierd of geplakt het idee dat hij de moeite neemt om het informatie hier op deze site te plaatsen is al heel wat zo kunnen wij er ook wat van leren als wij het lezen toch of niet?

Zo zie je het maar als je internet voor nuttige dingen gebruikt is het eigenlijk heel leerzaam en nuttig. Bedankt FK.
Allah katinda degerin, Allah'a verdigin deger kadardir.

#11 Fero Khan

Fero Khan
 • Leden
 • 231 berichten

Geplaatst op 07 januari 2004 - 09:39

FBtje, op 6 Jan 2004, 21:28, zei:

jawel, maar wolken, waterdamp, rivieren etc. is ook water, als je alleen het zeewater meetelt, dan kom je dus op een lager percentage uit  :P

ok ok wat jij wil de zee :) alhoewel de wolken en waterdamp toch weer in circulatie is met de zee maar ok wat jij wil :)

- gewijzigd; niet onnodig quoten, bedankt -

Veranderd door Sunayda, 07 januari 2004 - 10:58

Kop kop sıylama camandı,sıylasanda camandı,caman sıylav bılmez

#12 Fero Khan

Fero Khan
 • Leden
 • 231 berichten

Geplaatst op 07 januari 2004 - 09:42

Ik zag dat iemand om een bron vroeg van deze informatie , is niet van 1 bron ik heb het van meerdere bronnen geknipt en geplakt wat ik interesant vond ,en dat is best een tijdje geleden zag het in een map op mijn pc dus d8 ik zet het erbij ,en geen dank hoor makbergulu het is een eer om dit erbij te zetten :)
Kop kop sıylama camandı,sıylasanda camandı,caman sıylav bılmez

#13 Noir

Noir

  Mesopotamia

 • Leden
 • 2030 berichten

Geplaatst op 07 januari 2004 - 16:47

mooi hoor, veel werk, en veel lezen.

neyse ben printen yapip okicam hepsini, is veeeeeellll en pc'den okumak is moeilijk..

he maar eigenlijk heb ik ook wat nuttigs voor mijn vriendin. dank je :)
".. Le Rouge biraz daha kanadý sonra,
Le Noir koyuldu biraz daha .."

--

Býrakýn Hasankeyf'ine baksýn..


#14 Stoic

Stoic
 • Leden
 • 190 berichten

Geplaatst op 07 januari 2004 - 17:32

zeyno, op 7 Jan 2004, 16:47, zei:

mooi hoor, veel werk, en veel lezen.

neyse ben printen yapip okicam hepsini, is veeeeeellll en pc'den okumak is moeilijk..

he maar eigenlijk heb ik ook wat nuttigs voor mijn vriendin. dank je :)
Print je ook de pagina's uit die ik heb gemeld...? Hoeft natuurlijk niet, maar het geeft wel een gebalanceerder beeld naar mijn mening.

Veel leesplezier in ieder geval.

#15 FBtje

FBtje
 • V.i.p.
 • 2698 berichten

Geplaatst op 07 januari 2004 - 19:43

Citeren

"En wij hebben de mens uit een uittreksel van leem geschapen. Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerde rustplaats. Daarop maakten wij de druppel tot een `alaqah (bloedzuiger, opgehangen ding en bloedklomp), waarop Wij de `alaqah tot een mudghah (zoiets als gekauwde substantie) maakten, [waarop Wij de mudghah tot beenderen maakten, waarop wij de beenderen bekleedden met vlees. Daarna brachten Wij hem voort als een nieuw schepsel. Gezegend dus zij Allaah, de Beste der schependen".]2

Koran:
Geplaatste afbeelding


Hypocrates 460 v.Chr.
Geplaatste afbeelding


Aristoteles 350 v.Chr.
Geplaatste afbeelding


Galen 131 n.Chr.
Geplaatste afbeelding

Galen zegt: De substantie waaruit de foetus wordt gevormd bestaat niet alleen uit menstruatie bloed, zoals Aristoteles zei, maar menstruatie bloed plus twee levenskiemen. pag. 50

De Koran zegt hetzelfde in Sura 76:2: Wij hebben de mens uit een gemengde levenskiem geschapen

Er bestaat alleen geen moment waarop het vlees gevormd wordt na de vorming van de botten zoals de Koran vermeldt, en het sperma (druppel) wordt buiten die 'welverzekerde rustplaats' bij de eicel gebracht en vervolgens als embryo (en niet als zaadcel) in de baarmoeder geplaatst.

Verder hebben geen van allen het over een eicel die samen met de zaadcel als het ware samensmelt, maar zij zien het menstruatiebloed als de oorzaak van het ontstaan van de embryo

Hippocrates had het fout
Aristoteles had het fout
en Galen ook

De Koran gebruikte dus duidelijk oud-griekse wetenschap en bevestig in geen geval de wetenschap die ons nu bekend is. Het heeft dan ook totaal geen zin om de waarheid van de Koran, Bijbel of welk ander Heilig boek dan ook, bevestigd te zien in de moderne wetenschap, want zodra je dat doet, dan is het geen waarheid meer

(ik zeg dus duidelijk niet dat de Koran zondermeer fouten bevat (wat ik dus niet weet).. alleen wel op de manier zoals hierboven vermeld staat)


wat de meteorologie betreft, precies hetzelfde, ook dit was allemaal bij de oud-grieken bekend:

http://www.hetweer.o...eer/hetoude.htm

http://www.karakteru...eles_kosmos.htm

http://www.hetweer.o...er/volkswee.htm


Citeren

In de Heilige Koran spreekt Allah over de scheiding tussen zeeën

Hij heeft de beide zeeën losgelaten zodat zee elkaar ontmoeten.
Tussen beiden is een barrière zodat ze niet overtreden.
{De Edele Koran 55:19-20}

wat hier ook de betekenis van mag zijn, het is in ieder geval niet zoals het wordt uitgelegd in het stuk hierboven, want:

Citeren

De Middelandse Zee (MZ) is een bijna afgesloten bekken. Haar enige
(natuurlijke) uitgang is de Straat van Gibraltaar (ik reken hier de
Zwarte Zee bij de Middelandse Zee). Er verdampt meer water uit de MZ dan
er door neerslag of rivieren bijkomt. De MZ verliest dus water. Dit
water wordt door de Straat van Gibraltar aangevoerd. Door de verdamping
in de MZ wordt het water daar zouter en dus zwarder, en veel zwarder dan
het water op dezelfde diepte in de Atlantische Oceaan. Het zware water
stroomt door de Straat van Gibraltaar de Atlantische Oceaan binnen. Let
op! An het oppervlak stroomt water de MZ binnen, en in de diepte (ca.
300 m, de diepte van de straat van Gibraltaar) stroomt het er uit.
Uiteraard stroomt er meer binnen dan uit. Zoals gezegt is het MZ-water
zwaarder dan het water in den Atlantische ocean. Het zink er dus naar
beneden. Bij het zinken mengt het zich met water in de Atlantik.
Daardoor wordt het lichter en blijft op eendiepte van 1 a 1.5 km hangen
(zonder menging zou het de bodem van de Atlantik bereiken). Op die
diepte verspreidt het zich over een groot deel van den Noord Atlantik.

geen barriere dus

als er wordt beweerd dat al deze 'wonderen' pas recentelijk zijn ontdenkt, dan mag ik toch op z'n minst een bron verwachten die dat bevestigt..

Veranderd door FBtje, 07 januari 2004 - 20:09