Springen naar inhoud


Aankondiging: Forum Regels: Lees goed door!


Geplaatst door Yuksel


Yuksel
 • Admin
 • 11085 berichten
 • Geslacht:Man
 • Locatie:Den Haag
 • Opleiding/Beroep: ICT Consultant

Forum RegelsVoor Turksestudent.nl crew en VIP leden kunnen voorafgesproken afwijkende regels gelden.

1.Registratie/Account:
1.1. Gebruik één nickname. Registreer dus niet een tweede maal onder een ander. Mocht hier een noodzaak voor bestaan, vraag er dan eerst toestemming voor bij de beheerders.
1.2. Wijzigen van een nick is eenmalig toegestaan. Dit kan alleen gedaan worden door een van de Admins. Verzoeken die niet via email binnenkomen worden afgewezen.
1.3. Verzoeken tot het verwijderen van accounts en of berichten worden geweigerd. Je kunt Turksestudent.nl verlaten door de website niet meer te bezoeken. Een ander alternatief is er niet.

2. Onderschrift en Avatar
Geregistreerde gebruikers hebben het recht om 1 afbeelding in hun profiel te plaatsen. Ook hebben de gebruikers het recht op een zelfgekozen onderschrift. Deze moeten wel aan bepaalde normen voldoen.
2.1. Afbeelding in het profiel is hun avatar. De avatar mag niet groter zijn dan 80 x 80 (lengte x breedte) pixels.
2.2. Het zelfgekozen onderschrift is hun signature. Deze kan een hoeveelheid tekst bevatten, dit mag echter niet meer zijn dan 160 karakters. Ook kan men kiezen om een afbeelding te gebruiken in het onderschrift. Deze mag niet groter zijn dan 200 x 90 (lengte x breedte) pixels.
Als uw onderschrift/avatar niet aan deze eisen, zal deze zonder opgaaf van reden verwijderd worden.

3. Plaatsen van berichten / Starten van topics algemeen
3.1. Bij het posten van een bericht geef je aan dat je de 'Regels' gelezen hebt en hiermee akkoord gaat, bij een overtreding zijn er dus geen excuses mogelijk.
3.2. Zoek goed uit bij welk forum uw bericht past en plaats het bericht in dit forum. Indien het bericht onder geen van de aanwezige forums valt dient dit bericht in het forum "Overige" gepost te worden.
3.3. Ga onderwerpen die al enkele malen van te voren zijn bepraat niet opnieuw beginnen (gebruik de zoek functie om te controleren of een topic al bestaat).
3.4. Begin geen onderwerpen die totaal niets met TurkseStudent.nl te maken hebben.
3.5. Geef een duidelijke titel aan je bericht (zonder het gebruik van onnodige hoofdletters/ leestekens).
3.6. Dubbel posten, oftewel hetzelfde bericht in meerdere forums tegelijk posten zal niet worden getolereerd.
3.7. Onderbouw uw antwoord, maar een al te lange uitweiding vermindert de kans dat uw reactie gelezen wordt. Wees beknopt.
3.8. Veroorzaak geen onrust in het forum, voorkom opstokerij en ga er nooit in mee.
3.9. Toon respect voor anderen en het forum.
3.10. Blijf bij het onderwerp (on-topic), het afwijken van het onderwerp is zeer storend en wordt dus niet op prijs gesteld.
3.11. Als je aan een discussie deelneemt, probeer iets meer te zeggen dan alleen maar 'klopt' 'ik ook' of 'ik ben het met je eens'.
3.12. Als je een tekst post die oorspronkelijk afkomstig is van een andere site, plaats dan altijd de bron erbij.
3.13. Houd rekening met de diverse mededelingen bij de afzonderlijke onderdelen.
3.14. Je hebt het recht je eigen posts te veranderen binnen 5 minuten nadat je je bericht hebt gepost, tenzij een moderator of forumbeheerder hier wijzigingen in heeft aangebracht. In dat geval zul je eerst toestemming moeten vragen alvorens de post te veranderen.
3.15. Probeer je bericht overzichtelijk te houden. Denk hierbij aan het volgende:
 • 3.15.1. Een quote is bedoeld om op een bericht te reageren als er al meerdere reply's tussen staan, hierdoor wordt het duidelijker waarop je reageert, maar het is echter niet de bedoeling dat je bij alle replies de vraag(+replies) quote! Wanneer je dus antwoordt op een bericht van iemand anders en je wilt hem quoten, quote dan beknopt de relevante gedeelten van het oorspronkelijke bericht in je antwoord, en laat de rest van het oorspronkelijke bericht weg. Voor meer zie de QUOTE REGELS
  3.15.2. Het posten van ellenlange gekopieerde berichten mag niet. Als de inhoud van het bericht elders op internet staat verwijs er dan met een internetlink naar.
  3.15.3. Probeer spelfouten uit je bericht te halen. Neem de tijd voor een post. Iedereen maakt spelfoutjes, maar laat gewoon zien dat je de taal serieus neemt. BreEzAh-taal en MSN taal is niet gewenst.
  3.15.4. Het gebruik van HOOFDLETTERS komt schreeuwerig over en is niet toegestaan.
  3.15.5. Het schrijven van lange teksten in grote letters/kleurtjes/vetgedrukt is niet toegestaan.
  Bij overtreding van bovengenoemde regels zal het betreffende bericht van het forum gewijzigd of verwijderd worden zonder opgaaf van reden. Bij herhalingen zal een strafpunt worden gegeven.


4. Berichten die niet zijn toegestaan (Overtredingen)
4.1. Je moet je op dit forum houden aan de Nederlandse wetgeving en de wetgeving in het land waar je op moment van schrijven verblijft. Het aanzetten of oproepen tot het overtreden van een binnen- of buitenlandse wet is niet toegestaan.
4.2. Het is niet toegestaan berichten te plaatsen, waarvan de inhoud:
 • 4.2.1. Een pornografisch, erotisch karakter heeft, of die verwijzen naar andere locaties op het web met een pornografische inhoud (kinderporno is Permanente Ban en eventueel aangifte bij justitie).
  4.2.2. Een gewelddadig karakter heeft, of die verwijzen naar andere locaties op het web met een geweldadige inhoud;
  4.2.3. Discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
  4.2.4. Illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst (incl. mp3, warez, etc etc);

4.3. Spammen van het forum is verboden. Onder spammen verstaan we:
 • 4.3.1. Ongewenste reclame (dus zonder toestemming van de beheerders)
  Reclame, links in topics die puur worden gegeven om mensen naar die websites te trekken of links in topics puur bedoeld om het publiek van die desbetreffende site voor een langere tijd of alleen voor een bepaalde fragment te bevorderen.
  4.3.2. Commerciële bijdrages door bedrijven.
  4.3.3. Links naar onrelevante websites.
  4.3.4. Herhaalde posting met dezelfde content.

4.4. Persoonlijke discussies horen op het forum niet thuis. Deze dienen per e-mail of PM (private message) gevoerd te worden. Het is dus niet toegestaan om berichten te plaatsten die:
 • 4.4.1. Iemand anders Persoonlijk aanvallen.
  4.4.2. Iemand anders Kwetsen / Beledigen (uitschelden).
  4.4.3. "Real life" persoonlijke zaken bevatten .

4.5. Prive berichten openbaar maken die ontvangen zijn van andere forumleden is ten strengste verboden.
4.6. Antwoorden zodanig wijzigen dat de wijzigingen die gedaan zijn door een moderator / beheerder niet zichtbaar worden is verboden.
4.7. Promoten van uw eigen site of die van een ander is niet toegestaan tenzij dit in het "Profiel" gebeurt, in de daarvoor bestemde gedeelte of tenzij de site in hoge mate relevant is voor het onderwerp.
4.8. Op TurkseStudent.nl mag alleen gecommuniceerd worden in Turks, Nederlands en indien beide niet mogelijk in het Engels. Buiten deze 3 talen mogen geen andere talen worden gebruikt om te communiceren (topics in andere talen ter educatie zijn toegestaan).

Bij overtreding van bovengenoemde regels zal het betreffende bericht van het forum gewijzigd of verwijderd worden zonder opgaaf van reden. Afhankelijk van de aard van de overtreding zal een (of meerdere) strafpunt(en) volgen.

5. Prive Berichten:
Misbruik maken van de "Persoonlijke Bericht" (PB) dienst (o.a. commerciele doeleinden, forumleden lastigvallen, spammen) zal resulteren in een strafpunt. Afhankelijk van de noodzaak kan de PB-dienst zelfs uitgeschakeld worden voor het forumlid.

6. Speciale regelgeving voor woordspellen, verhaalkettingen
Om te voorkomen dat dergelijke topics worden gebruikt om snel het aantal posts op te krikken is de volgende regel in het leven geroepen. Het is slechts toegestaan om in een woordspel/verhaalketting-topic een bericht te plaatsen indien:
6.1. nog niet eerder door jezelf is gepost in het betreffende topic of;
6.2. er tussen je nieuwe en vorige post minimaal drie andere gebruikers iets hebben gepost. Dat wil zeggen dat er steeds minimaal drie andere berichten tussen je eigen posts in staan.

7. Heb je klachten?
Ga niet in het forum discussieren over personen en zaken. Alle klachten dienen gemeld te worden in het hiervoor beschikbare forum of aan één van de Beheerders/Moderators.
De moderators van de site heben het recht alle berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen en hebben het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij vinden dat de berichten niet conform de regels zijn.
Via de "MELD" knop (aanwezig bij elk bericht) kun je direct een Moderator en Admin op de hoogte stellen van ongepaste en of aanstootgevende forum inhoud die niet voldoen aan regel (Herhaaldelijk misbruik en/ of onnodig gebruik maken van deze optie zal resulteren in een strafpunt)
Indien een klacht anoniem en niet aan één van de Moderators kan worden gemeld dient deze aan één van de "Beheerders" gemeld te worden.

8. Mogelijke maatregels bij overtreding van regels:
Als je regels overtreedt of reageert op een wijze die de beheerders niet zint, zullen er maatregelen getroffen worden.
Bij elke serieuze overtreding zullen er een of meerdere strafpunten worden gegeven.
Hieronder kan je zien wat voor maatregelen er genomen zullen worden.
Strafpunt 1 = Waarschuwing
Strafpunt 2 = 1 dag schorsing
Strafpunt 3 = 3 dagen schorsing
Strafpunt 4 = 3 dagen schorsing
Strafpunt 5 = 7 dagen schorsing
Strafpunt 6 = 7 dagen schorsing
Strafpunt 7 = 14 dagen schorsing


In geval van meerdere strafpunten per overtreding zullen de schorsingen die bij het aantal strafpunten horen worden opgeteld.
Vb. stel je hebt 2 strafpunten en je krijgt er 2 bij. Je zult dan voor 3+3 dagen worden geschorst.

Strafpunten die ouder zijn dan 2 maanden zullen automatisch worden verwijderd en dus niet worden meegeteld bij je volgende overtreding.

Herregistreren onder een andere naam levert het lid 3 strafpunten op.

Naast de bovengenoemde maatregelen kunnen de beheerders op elk moment een lid de toegang tot het forum verbieden indien zij dit nodig vinden (ook het geval indien het lid zich volgens de beheerders niet veel aantrekt van de gegeven strafpunten/waarschuwingen). Dit ongeacht het aantal strafpunten dat dat lid op dat moment heeft en zonder vermelding van de reden.

9. Aansprakelijkheid en Privacy
9.1De e-mailadressen, ip-adressen en eventuele andere persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht, verhuurd, of aan derden ter beschikking gesteld worden. TurkseStudent.NL behoudt zich het recht voor in te grijpen waar nodig.
9.2 TurkseStudent.NL is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud van forumberichten of eventuele (im)materiële schade die eruit zou kunnen voortvloeien. De beheerders hopen dat iedereen bij het posten zijn of haar gezond verstand gebruikt. Zo blijft het voor iedereen leuk en hoeven de moderators geen actie te ondernemen.


Deze regels kunnen steeds eenzijdig worden gewijzigd door de beheerders. Heeft u over deze regels vragen of opmerkingen richt u dan tot een van de beheerders.

Veel plezier op TurkseStudent.nl.
admin@turksestudent.nl


update : (13 Januari 2006) officiele waarschuwingen noemen we voortaan strafpunten.